شیوه نامه ارائه خدمات
• دستگاه هایی دارای گارانتی هستند که دارای کارت گارانتی این شرکت باشند، بدیهی است جهت استفاده از خدمات گارانتی محصولات ارائه کارت گارانتی شرکت ضروری است.
• ارائه خدمات پس از فروش از زمان فروش کالا تا زمان اتمام گارانتی بر عهده فروشنده می باشد و به صورت رایگان انجام خواهد شد. پس از اتمام مدت گارانتي، كليه تعميرات لازم با اخذ وجوه آن بر طبق تعرفه مصوب انجام خواهد شد.
• به منظور امکان بهره مند شدن از خدمات گارانتی، رعایت اصول و شرایط صحیح نصب دستگاه که توسط این شرکت در دفترچه راهنما توصیه گردیده است الزامی است و درغیر اینصورت ضمن ابطال گارانتی و شرایط و خدمات مربوطه، شرکت هیچگونه مسئولیتی در این قبال اعم از حقوقی و کیفری و … ندارد.
• به منظور استفاده از خدمات گارانتي معايب دستگاه بايستي به تائيد متخصص شركت رسيده باشد.
• گارانتی محصولات در شرايط زير قابل اجرا نمي باشد:
1- درصورت تماس مستقیم مشتری با تکنسین مربوطه و عدم اعلام به شرکت
2- رعايت نكردن دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي دستگاه
3- مخدوش شدن یا از بین رفتن شماره سريال يا تاريخ توليد دستگاه
4- صدمات و آسيب ديدگي ناشي از ضربه ، حمل و نقل نادرست ، سقوط از ارتفاع، آتش سوزی ، نوسانات برق ، حوادث غير مترقبه ، دستكاري افراد غير مجاز و آسيب به قطعات، پاشش آب یاهرگونه مایعات دیگر به قطعات الکتریکی والکترونیکی محصول(بردستگاه ومتعلقات آن)، بکارگیری محصول در مکان آلوده یا نامناسب و یا استفاده مغایر با تعاریف محصول در دفترچه راهنما.
• امکان تماس یا مراجعه مشتری به صورت حضوری در محل شرکت در صورت بروز هرگونه ایراد یا خرابی.( محل ارائه خدمات با توجه به شرایط کالا تعیین می شود.)
• در صورت بروز هرگونه ایراد و یا اشکال از نحوه تولید محصول که منجر به خرابی آن شده باشد، مشتری تا 3ماه حق تعویض دارد. محصول توسط شرکت تعویض و یک محصول نو به خریدار تحویل و در برگه خدمات رسید می شود.
• اگر ایراد محصول از جانب خریدار باشد از جمله عدم رعایت نصب صحیح، استفاده در وسایل نقلیه معیوب، استفاده در جاده و یا محل های نامناسب و ایرادات فیزیکی که موجب بروز هرگونه آسیب به محصول شده هزینه مربوط به عهده مشتری میباشد و شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به محصولات این چنینی ندارد.
• امکان تست مجدد دستگاه هنگام تحویل و امضاء در برگه رسید مشتری.
• تحویل دستگاه به مشتری و دریافت رسید به منظور تحویل کالا بصورت صحیح و سالم
• کارت ضمانت نامه و دفترچه راهنمای محصول و همچنین لوازم جانبی (در صورت دارا بودن) هنگام تحویل به رویت مشتری درآید.
• در صورت نیاز به آموزش در نصب و راه اندازی مسئول تحویل موظف است، خدمات را به مشتری ارائه دهد.
• تماس نماینده شرکت و بازرسی تعمیرات از مشتریان جهت نظرسنجی و بهبود عملکرد بخش
• گارانتی محصولات 18ماهه می باشد.
• خدمات پس از فروش 5ساله می باشد.
• ضمانت قطعات مصرفی 24ساعت پس از فروش میباشد.
• درصورتیکه تاریخ تحویل از بازه زمانی مقرر عبور کند یا دستگاه جایگزین برای مشتری ارسال خواهد شد و یا به ازای هر یک هفته تاخیر یکماه به زمان گارانتی اضافه خواهد شد.
• درصورتیکه قطعه ای سه مرتبه برای مشکل تکراری به گارانتی ارسال شود قطعه توسط شرکت تعویض می گردد.
• خدمات حمل و نقل ونصب دستگاه بصورت رایگان انجام میگیرد بجز شرایط خاص(فورس ماژور) که هزینه با هماهنگی مشتری در فاکتور لحاظ میگردد.

واحد خدمات پس از فروش