شرکت صنایع ارتباط غدیر جهت افزایش سطح رضایت مشتریان خود تمامی محصولات خریداری شده را بدون دریافت هیچگونه هزینه ای و به صورت رایگان به تمامی نقاط شهر ارسال میکند.