پروانه کسب نصب و تعمیر سیستم های مخابراتی حفاظتی هشداردهنده در ساختمان

پروانه فعالیت خدمات عملیاتی افتا

مجوز فعالیت

پروانه کسب

تائیدیه شورای عالی انفورماتیک

مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

گواهینامه HSE

کد اقتصادی

گواهی ایرانکد

کد بورس

کارت بازرگانی