پروانه فعالیت خدمات عملیاتی افتا

مجوز فعالیت

پروانه کسب

تائیدیه شورای عالی انفورماتیک

مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

جواز تاسیس

گواهینامه HSE

گواهینامه ارزش افزوده

کد اقتصادی

گواهی ایرانکد

کد بورس

کارت بازرگانی