گواهینامه کد اقتصادی

گواهینامه سمتا

گواهینامه HSE/ صلاحیت ایمنی کار

پروانه کسب / اتحادیه کامپیوتر

مجوز فعالیت /سازمان نظام صنفی رایانه ای

مجوز مقررات رادیویی

گواهینامه ارزش افزوده

کارت بازرگانی

جواز تاسیس/ وزارت صنعت معدن و تجارت

گواهینامه شورای عالی انفورماتیک

کد معاملاتی/بورس

گواهی ایرانکد