کجا هستیم:

مشهد، خیابان احمدآباد، قائم 19(ابومسلم)، پلاک 154

تلفن تماس:

05138431013

تلفکس:

05138410616

کد پستی:

9183756815

رایانامه:

ghadirit@gmail.com

با ما در ارتباط باشید.